Page 10 - A5_KIADVÁNY_2023_magyar_VÉGLEGES
P. 10

JÖVŐKÉP                                                                              FEJLESZTŐ- ÉS MENEDZSMENT KÖZPONT

      Cégünk 2020 óta büszkén viselheti a Modern Mintaüzem megtisztelő címet, tevékenységün-                       Vállalatcsoportunk közeli tervei között további infrastrukturális, technológiai, munkaerőpiaci,
    ket kiemelt figyelem övezi a magyar termelő vállalkozások sorában. Az Innovációs és Techno-                      külpiaci terjeszkedést eredményező és innovatív termékek előállítását támogató fejlesztés sze-
    lógiai Minisztérium ezzel a kitüntetéssel ismerte el vállalati eredményeinket a kutatás-fejlesztés                   repel, elsősorban a fejlesztési, logisztikai/készletezési és vállalatirányítási területre fókuszálva.
    és a modern gyártástechnológiák adaptációja területén.                                         A tervezett fejlesztések központi eleme Fejlesztő- és Menedzsment Központunk, mely -közel
                                                                        600 m2-es alapterületen, mintegy 1400 m2-nyi hasznos területen járul a vállalat nemzetközi
      A következő évek fő célkitűzése számunkra a nemzetközi színtéren való jelenlét erősítése,                      színterű működésének eredményességéhez -megvalósulásával mintegy 30 fő térségi munka-
    disztribútori hálózatunk kiterjesztése, illetve saját, Európán kívüli képviselet létesítése.                      vállaló fenntartható foglalkoztatását biztosítja.

      A piaci sajátosságok és saját értéke alapján a Vállalkozás jövőképeként jogosan határozhatja
    meg annak elérését, miszerint az alternatív elektromos energiaszolgáltatás meghatározó, függet-
    len gyártó-fejlesztő, műszaki csapatként, egyedi megoldásokkal szolgálja ki ügyfeleit világszerte.


  10 www.logsol.hu                                                                                                    www.logsol.hu 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15