Page 5 - A5_KIADVÁNY_2023_magyar_VÉGLEGES
P. 5

BEMUTATKOZÁS

                         A LogSol Kft. 2001-ben jött létre, az alternatív elektromos energia-
                       szolgáltatás piacán a magyar piac meghatározó, független gyártó-fej-
                       lesztő, műszaki csapataként szolgálja ki ügyfeleit. Fő tevékenysége a ha-
                       gyományos elektromos energiaszolgáltatás problémái esetén villamos
                       energiát szolgáltatni képes megoldások szolgáltatása. A Kft. a termékeit
                       s köréjük fonódó szolgáltatásait a fejlesztő-, termelő-, szerviz- és egyéb
                       szolgáltató üzletágon keresztül, fixen telepített- és mobil aggregátorok
                       gyártására, kereskedelmére és karbantartására, valamint szünetmentes
                       tápegységek kereskedelmére, javítására és karbantartására vonatkozó-
                       an, ISO 9001:2015 minőségügyi rendszer által szabályozottan nyújtja,
                       környezetközpontú irányítási rendszerét ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal
                       szavatolja.
                         A vállalkozás ügyfeleinek komplex szolgáltatást nyújt, a vevői igények-
                       hez igazítottan fejlesztett nagy bonyolultságú superior berendezések
                       gyártásától a nagy komplexitású elektromos energia ellátó rendszerek
                       tervezéséig, megvalósításáig (helyszíni beüzemelés) és üzemeltetéséig,
                       illetve az üzemeltető személyzet oktatásáig és a rendszerek távfelügye-
                       letéig – országos hálózattal, több telephelyen dolgozó mérnökök, techni-
                       kusok és segédszemélyzet szakmai közreműködésével. A Kft. a Fejér me-
                       gyei Szabadbattyán mellett Északkelet-Magyarországon is képviselteti
 4                                                  www.logsol.hu 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10