Page 6 - A5_KIADVÁNY_2023_magyar_VÉGLEGES
P. 6

BEMUTATKOZÁS                                                                                              BEMUTATKOZÁS

    magát. A két központi gyártócsarnokban közel 3000 m -en folyik a termelés, a vállalat közeli                       met nyújtott be a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt-hez, mely szervezet
                              2
    tervei között további infrastrukturális bővítés szerepel, a logisztikai, készletezési és vállalat-                    döntése értelmében, a külpiaci részvétel kormányzati szándékkal egyező erősítése érdekében
    irányítási területre fókuszálva.                                                     egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
      A cég székhelye Szabadbattyánban található, ahol a gyártás, adminisztráció a bel-és a
    külpiaci értékesítés koordinációja történik. A vállalat elsődleges vevői vállalatok, vállalkozók,
    önkormányzati- és állami intézmények, kórházak, iskolák bel- és külföldön egyaránt, szá-
    muk mára több mint félezerre tehető. Főbb földrajzi lehatárolású célpiacai: Magyarország,
    Közép-Európa országai (kiemelten: Szlovénia, Szlovákia, Csehország), Oroszország. Egyedi
    piacok: Vietnám, Indonézia, Sierra Leone, Uganda. Az elmúlt üzleti évek dinamikusan fejlődő
    vállalati teljesítményét jelzi a több mint 100 MW-nyi összteljesítményű eszköztelepítés és a
    700. értékesített eszköz üzembe helyezése.
      A Kft. kiemelt projektekben vett/vesz részt hazai kutató/fejlesztő műhelyekkel (pl. Műszaki
    Egyetem) az energiaszolgáltatásban érintett állami vállalatokkal (pl. NKM, központi kórházak,                                                         A képen balról:
    Fővárosi Vízművek) és külföldi szervezetekkel (pl. EMSA, AKSA, Datakom, Iveco, Baudouin),                                                           Kovács Tamás
                                                                                                           vezérigazgató,
    államközi megállapodásokhoz kötődő fejlesztések (pl. magyar-indonéz, magyar-török) részese.                                                          Varga Zsolt
    Figyelembe véve a piaci adottságokat, a Kft. 2017 óta (államközi megállapodáshoz kapcsolód-                                                          stratégiai igazgató,
    va) a harmadik legnagyobb török gyártóval (Emsa Elektromotor Alternatör Sanayi Ve Ticaret                                                           Kovács Krisztina
    A.Ş) együttműködik, stratégiájának fontos pillére a török partnerekkel való együttműködés erő-                                                        ügyvezető,
                                                                                                           dr. Szécsi László
    sítése, a külpiacon való megjelenés emelése. A vállalat külpiaci megjelenése hatékonyságának                                                         üzletfejlesztési igazgató
    növelése érdekében „Exportpiaci potenciál erősítése a török piacon” címmel támogatási kérel-
  6  www.logsol.hu                                                                                                    www.logsol.hu 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11