Page 4 - A5_KIADVÁNY_2023_magyar_VÉGLEGES
P. 4

BEMUTATKOZÁS

                                                                                    A LogSol Kft. 2001-ben jött létre, az alternatív elektromos energia-
                                                                                   szolgáltatás piacán a magyar piac meghatározó, független gyártó-fej-
                                                                                   lesztő, műszaki csapataként szolgálja ki ügyfeleit. Fő tevékenysége a ha-
                                                                                   gyományos elektromos energiaszolgáltatás problémái esetén villamos
                                                                                   energiát szolgáltatni képes megoldások szolgáltatása. A Kft. a termékeit
                                                                                   s köréjük fonódó szolgáltatásait a fejlesztő-, termelő-, szerviz- és egyéb
                                                                                   szolgáltató üzletágon keresztül, fixen telepített- és mobil aggregátorok
                                                                                   gyártására, kereskedelmére és karbantartására, valamint szünetmentes
                                                                                   tápegységek kereskedelmére, javítására és karbantartására vonatkozó-
                                                                                   an, ISO 9001:2015 minőségügyi rendszer által szabályozottan nyújtja,
                                                                                   környezetközpontú irányítási rendszerét ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal
                                                                                   szavatolja.
                                                                                    A vállalkozás ügyfeleinek komplex szolgáltatást nyújt, a vevői igények-
                                                                                   hez igazítottan fejlesztett nagy bonyolultságú superior berendezések
                                                                                   gyártásától a nagy komplexitású elektromos energia ellátó rendszerek
                                                                                   tervezéséig, megvalósításáig (helyszíni beüzemelés) és üzemeltetéséig,
                                                                                   illetve az üzemeltető személyzet oktatásáig és a rendszerek távfelügye-
                                                                                   letéig – országos hálózattal, több telephelyen dolgozó mérnökök, techni-
                                                                                   kusok és segédszemélyzet szakmai közreműködésével. A Kft. a Fejér me-
                                                                                   gyei Szabadbattyán mellett Északkelet-Magyarországon is képviselteti
  4                                                                                                            www.logsol.hu 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9