Page 7 - A5_KIADVÁNY_2023_magyar_VÉGLEGES
P. 7

BEMUTATKOZÁS                                      BEMUTATKOZÁS

 magát. A két központi gyártócsarnokban közel 3000 m -en folyik a termelés, a vállalat közeli  met nyújtott be a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt-hez, mely szervezet
 2
 tervei között további infrastrukturális bővítés szerepel, a logisztikai, készletezési és vállalat- döntése értelmében, a külpiaci részvétel kormányzati szándékkal egyező erősítése érdekében
 irányítási területre fókuszálva.  egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
  A cég székhelye Szabadbattyánban található, ahol a gyártás, adminisztráció a bel-és a
 külpiaci értékesítés koordinációja történik. A vállalat elsődleges vevői vállalatok, vállalkozók,
 önkormányzati- és állami intézmények, kórházak, iskolák bel- és külföldön egyaránt, szá-
 muk mára több mint félezerre tehető. Főbb földrajzi lehatárolású célpiacai: Magyarország,
 Közép-Európa országai (kiemelten: Szlovénia, Szlovákia, Csehország), Oroszország. Egyedi
 piacok: Vietnám, Indonézia, Sierra Leone, Uganda. Az elmúlt üzleti évek dinamikusan fejlődő
 vállalati teljesítményét jelzi a több mint 100 MW-nyi összteljesítményű eszköztelepítés és a
 700. értékesített eszköz üzembe helyezése.
  A Kft. kiemelt projektekben vett/vesz részt hazai kutató/fejlesztő műhelyekkel (pl. Műszaki
 Egyetem) az energiaszolgáltatásban érintett állami vállalatokkal (pl. NKM, központi kórházak,  A képen balról:
 Fővárosi Vízművek) és külföldi szervezetekkel (pl. EMSA, AKSA, Datakom, Iveco, Baudouin),  Kovács Tamás
                                               vezérigazgató,
 államközi megállapodásokhoz kötődő fejlesztések (pl. magyar-indonéz, magyar-török) részese.    Varga Zsolt
 Figyelembe véve a piaci adottságokat, a Kft. 2017 óta (államközi megállapodáshoz kapcsolód- stratégiai igazgató,
 va) a harmadik legnagyobb török gyártóval (Emsa Elektromotor Alternatör Sanayi Ve Ticaret  Kovács Krisztina
 A.Ş) együttműködik, stratégiájának fontos pillére a török partnerekkel való együttműködés erő- ügyvezető,
                                               dr. Szécsi László
 sítése, a külpiacon való megjelenés emelése. A vállalat külpiaci megjelenése hatékonyságának  üzletfejlesztési igazgató
 növelése érdekében „Exportpiaci potenciál erősítése a török piacon” címmel támogatási kérel-
 6 www.logsol.hu                                           www.logsol.hu 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12